ADS BY COZUMEL

ސްނޯކްލިންގަށް ގޮސްއުޅުނު ދެމަފިރިން ގެއްލުނުކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން!

- 4 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އއ.އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިންގަށް ދިޔަ ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލުނުކަމަށް އެ ރިސޯޓަށް ރިޕޯޓްކުރެވުނީ އޮޅުމަކުންކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ މި ދެމަފިރިން ގެއްލުނުކަމަށް ރިޕޯޓްކުރެވުނީ އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެރި އޮޅުމަކުންކަމަށެވެ.

އެދެމީހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައިރު، ދެމީހުން ވަނީ އަމިއްލައަށް ރިސޯޓަށް އަރާފައެވެ.

އެ މީހުން ހޯދަން ކޯސްޓްގާޑް ވެލާނާ ލޯންޗްގެ ސިފައިންނާއި ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑައިވަރުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު