ADS BY COZUMEL

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ލަންކާއަށް

- 4 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ރައީސް އޮޮފީހުން ބުނީ، ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ 4 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު، އެގައުމުގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިިރިސޭނާހެ ހާއްސަ ދައުވަތަކަށެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

އަހަންނަކަށް ނުފެނޭ ދެން އެނބުރި އަންނާކަށް، އަންނިއާ ދެމީހުން ފަސްއަހަރުގެ ދައުރު ތިތާ ނިންމާލާ،

ހަބަރު