ADS BY IAC

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ތަހުނިޔާ ޕާކިސްތާނަށް

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޕާކިސްތާނުގެ 73 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ޕާކިސްތާނުގެ އުފާވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށާއި، އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ގާތް، އަހުންނާއި އުހުތުންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެގައުމަށް ސުލްހަވެރިކަމާ، އުފާ ފާގަތި ކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕާކިސްތާނަށް މިނިވަންކަން ލިބުނީ 1947 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު