ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ވީއައިއޭގެ ފިއުލް ފާމްގެ ސްޓްރަކްޗަރ ނިމިއްޖެ

- 3 days ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އެތަނުގައި ގާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިއުލްފާމްގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ ފިއުލް ފާމްގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ ހޮޅި އެޅުމާއި ހައިޑްރޯ ޓެސްޓިން އާއި ސެޓަލްމަންޓް ޓެސްޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިއުލް ފާމްގެ ތިން ޓޭންކްގެ ބޭރުގައި ކުލަލުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއީ 45000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކެޕޭސިޓީގެ ފިއުލް ފާމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

މީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާލި ހާދަ ބޮޑު މަށްރޫއެކޭ ސާބަހޭ ޖަޒީރާ ރައީސް

ހަބަރު