ADS BY COCA COLA

ރައީސް ޔާާމީންގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަނީ

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މި އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ކިބައިން ހެކިބަސް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަޑުއެހުންވެސް ޓީވީން ދުރަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިމައްސަލައިގައި ބޭއްވުނު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު