އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ދިވެހި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނާ އިންތިހާބީ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލޭގައި ތިއްބެވި ބައެއް ދިވެހި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނާ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ވަނީ މިދާއިރާގައި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިތަކާ އަންހެނުންގެ ހިއްސާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވ...

0 1 year ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU