އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރައީސް ޞާލިހްގެ ޢީދު ތަހުނިޔާ: ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ!

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބުގައި "ކޯވިޑް-19"ގ...

0 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU