އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރު 25 ގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރު 25ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.ކުރިން އެޕާޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 29 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައެވެ. މި އިންތިޚާބު ފަސް ކުުރަން ނިންމާފައ...

0 4 weeks ago