ރައީސް ޔާމީން

މީހުންގެ ހިޔާލާ ފިކުރަށް އަންނަ ބަދަލު ދަހެއް ނުވި - ރައީސް ޔާމީން

މީހުންގެ ހިޔާލާ ފިކުރައް ބަދަލު އަންނަ ސަބަބެއް އަދި އެ ބަދަލުވާން އަންނަ ނުފޫޒެއް ނޭގޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު ވެރިކަމުގައި ހިނގާފައިވާ އުދާގޫ އަދި ރައީސް ޔާމީން...

0 11 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU