ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެޗްއާރްސީއެމަށް ޕީޕީއެމް/ޕިއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ .އެ ކޯލިޝަންއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ...

0 5 months ago

އިތުރަށް