ރައީސް ޔާމީން

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ޔާމީން ނެރެން ގަރާރަކުން ފާސްކޮށްފި

2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ...

2 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU