ރައީސް ޔާމީން

ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި މުޅި ދައުލަތް ދަރުވާލައިފި: ރައީސް ޔާމީން

އެކި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ދިވެހި ދައުލަތް ދަރުވާލައިފި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރެ ''ދަރުވާލައިފި'' ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށ...

0 7 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU