މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފިއެވެ.އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިރަށުގައި ބިދޭސީންތަކެއްވެގެން ދިވެހިން ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައެވެ. އެފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ނުދޭތާ މަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.މި ...

1 13 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU