މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިމިގްރޭޝަންގެ ވިސާ ޑީވިޝަން ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ އިމާރާތަށް!

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ ވިސާއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ އިމާރާތުން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ އޮގަސްޓްމަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އިމިގްރޭޝަންގެ ވިސާ ޑިވިޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާނީ މ.ސްޓަރ ކްލައުޑް (ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ އިމާރާތް)ގެ 8 ވަނ...

0 42 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU