މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާދަމާގެ އަސްރު ނަމާދުންފެށިގެން މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ހުޅުވާލަނީ

މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މާދަމާގެ އަސްރު ނަމާދަށްފަހު އާންމުންނަށް ހުކުރު މިސްކިތް ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ. މިސްކިތް ހުޅުވާ...

0 13 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU