މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ ޑިޒައިން ބަދަލެއް ނުކުރާނެ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުނުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.މި 7000 ފްލެޓްތަކުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުނުކުރާނެކަން އެޗްޑީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާއެއްކަމުގައިވާ "މިހާރު"އަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU