މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހެންވޭރުގެ ގެއެއްގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ  ސިޓީގެ ހެންވޭރުގެ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.ފުލުހުން ބުނީ ހެންވޭރުގެ ގެއެއްގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަމަށާއި، މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެސްބީއަ...

1 11 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU