މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޔޫކޭއިން އައި ހަތަރުވަނަ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި ހަތަރުވަނަ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ⁧‫ކޯވިޑް19‬⁩ ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU