މުއައްލިމް އިބްރާހިމް އުންމީދީ ނޫސްވެރިއެއް

މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ބޭރަށް ގެންދިއުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހިން އެތަނުން ބޭރަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ބަލަމުންދާކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ‎ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އަދި ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން އެސިޓީން ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU