އަމްރު ރއ ސިޔާސީ، އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގެ ހިޔާލު

އަމްރު ރއ

ގައުމު އަނެއްކާވެސް ބަޣާވާތެއްގެ ތުންފަތް މައްޗަށް

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުން ބޭލީ ބަޣާވާތަކުންކަމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ދިވެހި ރާއްޖޭގައާއި އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވެއެވެ. އެއްފަހަރު ވިދާޅުވީ ބަޣާވާތްކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބް ރައީސް މު...

10 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU