އަމްރު ރއ ސިޔާސީ، އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގެ ހިޔާލު

އަމްރު ރއ

އައްޑޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން - ތާރީޚް އޮޅުވާނުލައްވަމާ ތޯއެވެ!

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއްގައި ސަރުކާރުން ހެދި އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައްޑުއަތޮޅުގައި ހަދައި ނިންމައި އެހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުގެ ކުރިން ދޭނެ އެއްނަމަކަށް "ސުވާދީވް ހޮސްޕިޓަލް" ކިޔަން އަތޮޅުގައި އޮތް "ސިޓީކައުންސިލް" އިން ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުމުން އެކަމާއިގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު އާޓިކަލަކަށް އައްޑުއަތޮޅުގެ ވަ...

2 2 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU