ހަނާން ހުސައިން މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަ

ހަނާން ހުސައިން

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު ޔޫޓިއުބް ތަރިން!

އެމެރިކާގެ ފޯރބްސް މެގަޒިން އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓަކުން ފާއިތުވި އަހަރު، ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އެކި ގޮތްގޮތަށް އާމްދަނީ ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު ފަރާތްތައް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުން ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް، ނުވަތަ "ޔޫޓިއުބާރސ...

0 8 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU