ހަނާން ހުސައިން މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަ

ހަނާން ހުސައިން

ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފި

ކޮވިޑް-19އިން ދިފާޢުވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 50،000އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 5،533 މީހުންވަނީ ޖަހ...

0 2 weeks ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU