ފާތިމަތް ޝިމްނާ ރާއްޖޭގެ ސީޔާސީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި 5 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު

ފާތިމަތް ޝިމްނާ

މިއަހަރު ބިގް ބޮސްގެ ސީޒަން ތަފާތުވާނެ - ސަލްމާން ޚާން

މިއަހަރުގެ ބިގް ބޮސްގެ ސީޒަން ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ޚާން ބުނެފިއެވެ.ބިގް ބޮސްގެ މިއަހަރުގެ ސީޒަން ފަށާއިރު، މިއަހަރުގެ ސީޒަން އެެހެން ސީޒަން ތަކާއި، ތަފާތު ވާނެ ކަމަށް އެ ޝޯގެ ހޯސްޓް ސަލްމާން ޚާން މިވަނީ ބުނެފައެވެ. ބިގް ބޮސްގެ މިފަހަރުގެ ސީޒަން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސަލްމާން ބުނެފ...

0 9 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU