ފާތިމަތް ޝިމްނާ ރާއްޖޭގެ ސީޔާސީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި 5 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު

ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ފޯރިގަދަ ވެމްކޯ ކްލިކް ކޮލެޖް ކަޕް ނިންމާލައިފި

ފޯރިގަދަ ވެމްކޯ ކްލިކް ކޮލެޖް ކަޕް މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ. .މުޅިއެކު އަށްޓީމު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމްތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޓީމް މުޑިކާޑުއެވެ. އަދި އަންހެން ޓީމްތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޓީމް ޕްރޯ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ގާލްސްއެވެ.އެގޮތުން ޓީމް މުޑިކަޑު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯ...

0 4 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU