މުހައްމަދު ޝާން ރިޕޯޓަރ

މުހައްމަދު ޝާން

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްގެން ނޫނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނެތް: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވޭނީ އެފަރާތްތަކުގެ މުދާ އަތުލައި އަދި މަރުގެ އަދަބު ވެސް ތަންފީޒުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.މަސްތުވާތެކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވާކާލަތު ކުރައް...

0 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU