އައިޝަތު ސަމާ އައިޝަތު ސަމާއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 3 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަދި މިހާރު މިދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

އައިޝަތު ސަމާ

ސުނާމީގައި ގެދޮރު އަޅަން ނެގި 592 މީހެއްގެ ލޯނު ވަނީ މަޢާފުކޮށްފައި: ރައީސް

2004 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގައި ހާލުޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ނެގި 592 މީހެއްގެ ލޯނު މިހާރު ވާނީ މައާފުކޮށްދެއްވާފައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފާހަގަކުރ...

0 7 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU