އައިޝަތު އަހުމަދު ޏ

އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ފަސް ރަށެއްގައި ކާފިއު ހިންގަނީ

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ކާފިއު ހިންގުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނިންމައިފިއެވެ.ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ދެންމެ ނެރުއްވާފައިވާ އެންގުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޅ. ނ...

0 5 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU