އައިޝަތު އަހުމަދު ޏ

އައިޝަތު އަހުމަދު

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެދުމާއި ގުޅިގެން ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ 31 ޖުލައި 2021 ގެ ހަވީރު 6 ހަމައަށް އޮންލައިން ޕޯޓަލް: ore.do/regstr މެދުވެރިކޮށް އަނެއްކާވެސް ހު...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU