އައިޝަތު އަހުމަދު ޏ

އައިޝަތު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރުން ރަށަށް އެއާޕޯޓް: އަސްލަމް ރަށު އެއާރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ނިންމާލެވޭނެ!

މިފެށޭ 2021 ވަނަ އަހަަރުގެ ނިޔަލަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިންގް، ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަހުސްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU