އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަބްދުﷲ ޖަމީލަކީ ދިވެހި ބަހުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަދި ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދިވެހި އެޗްއޯޑީގެ މަޤާމާއި ދިވެހި ބަހުގެ މުދައްރިސްކަން ކުރައްވާ ދިވެހި ބަހުގެ މާހިރެކެވެ.

އަބްދުﷲ ޖަމީލް

މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް: ދިވެހިބަސް އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި؟

މިއަހަރު ވެސް މާދަރީބަހުގެ ދުވަހަކާ ކުރިމަތިލަނީއެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކުގައި މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަވަނީ ޤައުމީ ހެދުމޭ ކިޔޭ ޒާތެއްގެ ތަފާތު ރީތި ހެދުންތައް ލައިގެން ކުދިން ސުކޫލަށް ދާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ދުވަހު އެ ހިންގާ ހަރަކާތާ އެކު މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ނިމި ދިޔައީއެވެ. ދެން އަ...

0 1 week ago

އިތުރަށް