އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޣާލިބު ޝާހިދު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޣާލިބު ޝާހިދު

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޣާލިބު ޝާހިދު

ކްރިސްމަސް ފާހަޤަ ނުކުރެވެނީ ކީއްވެ؟

މަރިޔަމް ސޫރަތުގައި ﷲ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى އީސާ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ އުފަންވި ގޮތުގެ ވާހަކަތައް ބަޔާން ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި މަރިޔަމް ސޫރަތުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ "އަދި އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. ރަޙްމާންވަންތަ ފަރާތަށް ދަރިކަލަކު ލިބިވޮޑިގެންވެ...

0 7 months ago

އިތުރަށް