އައިމިނަތް ނިއުޝާ ނޫސްވެރިއެއް

އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ބިލެއް ހަވާލުކުރަން ފެނޭ: އިބްރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފާސްނުވެ ހުރި ބިލުތައް ފާސްކުރުން އަވަސްކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަދި މަންދު ކޮލެޖްގެ މިހާރުގެ ޗެއާމަން އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް (އިބުރާ) ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޓެގްކުރައްވާ އިބުރާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދ...

1 19 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU