ރިމާހް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް

ނޭޕާލުން ސިނޮފާމް ވެކްސިން ގަންނަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ އަގު ނޫހަކުން ހާމަކުރުމުން ނުތަަނަވަސްކަމެއް!

ނޭޕާލްގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ސިނޮފާމް ކުންފުނީގެ އަތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަތުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށްބުނެ ޑޯޒެއްގެ އަގު އެގައުމުގެ ނޫހަކުން ހާމަކުރުމުން ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.ނޭޕާލްގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއްކަމަށްވާ "ދަ ކަތަމަންޑޫ ޕޯސްޓް"ގައި އެގައުމުގެ ކޮމާރސް މިނިސްޓަރ ރާޖްކިޝްވޮރް ޔާދަވްއާ...

0 13 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU