ރިމާހް އިސާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް އިސާ

ޖާބިރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ އަތަމާ ޕްލާޒާއާއި ގުޅޭ ކޯޓު މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

ސާބިތު ދަރަންޏެއްގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ދިރިއުޅުއްވާ މ.އަތަމާާ ޕްލާޒާ ހުސްކުރައްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.ވޮއިސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައަކީ މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ...

0 14 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU