ލުބާނާ ހުސެއިން ލުބާނާ ހުސެއިން

ލުބާނާ ހުސެއިން

އާރާ 12

ކުޑަދޮރުގެ ފޮތިގަނޑު ކަހާލިއިރު އިފްރާން ހުއްޓެވެ. ފިޔަގަނޑު ޖަހާލަ ޖަހާލާ އޭނާ ހުރީއެވެ. އެ މޫނުމަތީ އެއްވެސް އުފާވެރިކަމެއް ނެތެވެ. "އިފްރާން؟" އާރާ ގޮވާލުމުންވެސް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ އޭނާ ނުބުނެއެވެ. "ކީއްވެފަ ތިހުރީ؟ މިރޭ ނުވަންނަންތަ ތިހުންނަނީ؟" ކިތަންމެ ވަރަކަށް އާރާ ސުވާލުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ޖަ...

1 1 month ago
އާރާ 11 0 1 month ago
އާރާ 10 0 1 month ago

އިތުރަށް

އާރާ 12 1 1 month ago
އާރާ 11 0 1 month ago
އާރާ 10 0 1 month ago
އާރާ 9 0 2 months ago
އާރާ 8 1 2 months ago
އާރާ 7 3 2 months ago
އާރާ 6 0 2 months ago
އާރާ 5 0 1 year ago
އާރާ 4 0 1 year ago
އާރާ 3 0 1 year ago
އާރާ 2 0 1 year ago
ADS BY DHIRAAGU