ބޮލީވުޑް

އާއިލާއާއެކު އައިޝްވަރްޔާ ރާއްޖޭގައި

އެނިވާރސަރީ ފާހަގަކުރުމަށް އައިޝްވަރްޔާ ރާއީ ބައްޗަން އާއިލާއާއެކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.އައިޝްވަރްޔާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ފިރިމީހާ އަބީޝެކް އަދި ދަރިފުޅު އަރާދްޔާ އަކުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެެއާއިލާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އަބީޝެކް އަދި އައިޝްވަރްޔާގެ ކައިވެންޏަށް ބާރަ އަހަރު ފު...

0 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU