ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 118 މީހުން!

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 118 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.އެޗް.ޕީ.އޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 118 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 95 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 4 ރި...

0 8 hours ago