ކޮރޯނާ ވައިރަސް

"ފިޔަވަތި" ގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޯވިޑް ޖެހި، 21 ކުއްޖަކު ކަރަންޓީންއަށް!

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިހުންނަ މަރުކަޒު “ފިޔަވަތި”ގެ މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ރޭ ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި އެ ސ...

0 3 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU