ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ބަލި ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން މާލެސިޓީގައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގައި އިތުރު ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިގެން ވަކި ދުވަހެއް އަންގަންދެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފެށިގެން ފަތ...

0 13 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU