ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 27 މީހުން!

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 27 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 16 ދިވެހިންނާއި 11 ބިދޭސީންނެވެ.މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް...

0 15 hours ago