ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 84 މީހުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 84 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.އެޗް.ޕީ.އޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 84 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 32 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 37 މީހ...

0 17 hours ago