ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން 19ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން 19ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިބަލީގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މި އަންހެންމީހާ ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނު 09:30 ހާއިރުގައެވެ.-ތަފްސީލް އަންނަނީ- + ...

0 44 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU