ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 25 މީހުން!

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 25 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 25 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 16 ދިވެހިންނާއި 9 ބިދޭސީންނެވެ.މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ...

0 7 hours ago