ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 187 މީހުން!

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު 187 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 187 މީހަކު ވަނީ އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 84 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮ...

0 2 days ago