ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ.އަރްވިންދު މާތުރް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.އެގޮތުން ދެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "ސަން" އަދި "ވަގުތ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU