މުނިފޫހިފިލުވުން

ބައިސްކޯފަށް އަހަރެއް: ދިވެހި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ޒަމާނީ އިންގިލާބު!

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ކިތަންމެ ކުޑަ ގައުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ދިވެހިންނަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑު ޝައުގެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމެކެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެ ދުނިޔޭގެ އެކި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ދިވެހިން ރަހުމަތްތެރިވެފައިވާއިރު، ދިވެހިންނަކީ މުނިފޫ...

0 3 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU