މުނިފޫހިފިލުވުން

ފެހިފެހި އާޒާދީ އަކީވެސް ކޮޕީރާގެއް؟

މަޝްހޫރު ވޭލާ ސަގާފީ ބޭންޑްގެ ވާހަކަ ބުނެފިނަމަ ގިނަބަޔެއްގެ ހިތަށް އަންނާާނީ ފެހިފެހި އާޒާދީ ލަވައެވެ. އެ ބޭންޑްގެ ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރުގިއްޔާ ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ ތިންބެރު ރުގިއްޔާގެ މޫރިތި އަޑުން އެ ލަވަ ކިޔަމުން، ހަށިގަނޑަށް ލައްވަމުންދާ ބަނޑިތަކަކީ ގިނަ ބަޔެއްގެ މެދުގައި އެ ބޭންޑ...

5 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU