މުނިފޫހިފިލުވުން

ޗަޕާކުގައި ދީޕިކާ ފެނިގެންދާ ގޮތް ދެކިލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެއްޖެ

ޗަޕާކުގައި ދީޕިކާ ފެނިގެންދާ ގޮތް ދެކިލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެއްޖެއެވެ.ޕަދުމާވަތު އަށްފަހު ދީޕިކާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ ފިލްމުގެ "ޗަޕާކް"ގައެވެ. އެފިލްމަކީ އެސިޑް ސަވައިވަރ ލަކްޝްމީ އަގަރަވާލްގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ.އެފިލްމުގައި ލަކްޝްމީގެ ރޯލުން ދީޕިކާ ފެނިގެންދާއިރު...

0 3 weeks ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU