މުނިފޫހިފިލުވުން

"ދަ އަންބްރެއްލާ އެކެޑަމީ"ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސްއަށް އަންނަނީ

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކި އުމުރުފުރާގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފާ ސީރީސެއް ކަމުގައިވާ "ދަ އަންބްރެެއްލާ އެކެޑަމީ"ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސްއިން ދައްކަން ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.މިކަން ހާމަކޮށް ނެޓްފްލިކްސްއިން ވަނީ ޓްވިޓަރގައި މި ސީރީސް...

0 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU