ރޮނާލްޑޯ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކާއި އަރާ ހަމަކޮށްފި

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފްރާންސް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ރެކޯޑަކާއި ރޮނާލްޑޯ ހަމަކޮށްފިއެވެ. ފްރާންސް އާއި 2-2 އިން އެއްވަރުވި މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖަހައިގެން އީރާންގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަލީ ދާއީ ހަދާފަ...

0 10 hours ago