ފޮޓޯ ގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން

Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest

މެއިމަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގައި ދެވުނު ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. 5 މަސް ދުވަސް ފަހުން އެމަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނަށް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޒަމާންވީ އެކުވެރިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ކުރު ދަތުރުފުޅަކަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާނީ މާލޭގެ ހޮޓެލް ޖެންގައެވެ.

 

 

0%0%0%