ހިޔާ-ވިނަރެސް ފްލެޓް

Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ވިނަރެސް ފްލެޓްއަކީ 13 ބުރީގެ 10 ޓަވަރުގައި ހުންނަ ތިން ކޮޓަރީގެ 1344 އެޕާޓްމެންޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިނާ ވިއު، އައުޓާ ވިއު އަދި މެރީނާ ވިއު އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި 902 އަކަފޫޓު ހުންނާނެ އެވެ. ސްޓޭންޑާޑް ވިއު އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނާނީ 883 އަކަފޫޓެވެ. މި ހުރިހާ ތަނަކީ ވެސް ތިން ކޮޓަރި ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިން ފާހާނާ އާއި ބެލްކަންޏެއް ހުންނާނެ އެޕާޓްމެންޓްތަކެކެވެ.

0%0%0%