ހެރިންސް އައްލޮ: މާފަންނު ދެކުނަށް ކެރޭ، އެކުވެރިއެއް!

ޖަމިއްޔަތުއް ފަލާހުގެ ބާނީ ކަމުގައިވާ އަބޫބަކުރު އިބްރާހިމް، (ވައިތެޔޮ އަބޫބަކުރު) އާއި ޝަރީފާ މުހައްމަދު ގެ ދަރި ނާސިރު (އައްލޮ)، ދިރޭރާމްގެ އަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އާ މޫނަކަށް ނުވާނެއެވެ. އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންނާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން އެންމެގެ އެކުވެރި އައްލޮ އަކީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެކެވެ.ލޯކަލް ކައުން...

0 2 months ago