ޕީއެންސީ

އެނބުރި އަންނާނަން، ދެން އަންނާނީ ބަދަލު ހިފަން؛ ސައީދު

2023 ގައި ކުރިގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ދެން އެނބުރި އަންނާނީ ބަދަލު ހިފަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.''ފުނޑާލައިފި'' ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސަގައި ވާހަކަދައްކަ...

5 3 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU