ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަމަށް އައިސް ހުއްޓެން ލަސްވެއްޖެ: މުހައްމާ

ޕީޕީއެމްގެ ޕޯޑިއަމަށް އައިސް ހުއްޓެން ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް މީގެކުރިން އެޕާޓީ ދޫކޮށް ވަޑައިންނެވި މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު (މުހަންމާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުހަންމާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައް...

0 4 hours ago