ސިޔާސީ

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ މަހުޖަނު ޤާސިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށްވެސް!

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތަށް ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދި ނައިބް ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ އަހްމަދު އަދީބް މިއަދުގެ ކޯޓު އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އިއުތިރާފްވެފައެވެ. މި އިއުތިރާފާއެކު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ އޭނާ ސާފުކޮށްދީފައެވެ.މީގެ ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވ...

0 9 hours ago

އިތުރަށް