ސިޔާސީ

ހައްގު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަނިޔާވެރިވުމޭ ބުނެވޭނެތޯ؟: އިމްރާން

ހައްގު ގޮތުގައި އަޅަންޖޭހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަނިޔާވެރިވުމޭ ބުނެވޭނެތޯ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ސުވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށް ޖަލަށް ގެދިޔަތާ މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވަނީ ހައްގުގޮތުގައި ގޮތުގައ...

0 4 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU