ސިޔާސީ

ރައްޔިތުންނާއި ޑިމޮކްރަސީއަށް ބޮޑެތި ޢުދުވާންތައް ދޭ ފަނޑިޔާރުން އެބަތިބި: އިންތި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ޑިމޮކްރަސީއަށް ބޮޑެތި ޢުދުވާންތައް ދޭ ފަނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކުގައި އެބަތިއްބެވި ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންެގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU