ސިޔާސީ

މަޖިލިސް19ގައި ތަޅުމުން ބޭރުކުރި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރަކަށް ރޮޒައިނާ

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަން އިއްވާ ތަޅުމުން ބޭރުކުރެވުނު އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރަކަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަައިނާ އާދަމް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.ރޮޒައިނާގެ ނަން އިއްވާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU