ގުޅީފަޅުގެ މަޝްވަރާތައް ނުފެށި ލަސްވާތީ މޭޔަރުގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

ގުޅީފަޅުގެ މަޝްވަރާތައް އަވަސްކޮށްދިނުން އެދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.މޭޔަރު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި އަދި ފްލެޓް ލިބޭ ގޮތަށް ގުޅީފަޅުގެ ޕްލޭން...

0 1 day ago