"މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

"މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޮޑު ކެމްޕެއިން ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ، އެ ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) އެވެ.މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މި ކެމްޕެއިނަކީ ...

1 1 day ago