ސިޔާސީ

"ދަވާލައިފި" މި ނަމުގައި އިދިކޮޅުން އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ!

ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން "ދަވާލައިފި" މި ނަމުގައި ހާއްސަ އެއްވުމަށް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.އެ ދެ ޕާޓީން ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ރެލީއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އެ އެއްވުން އޮޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވ...

1 2 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU