ސިޔާސީ

ގަދަބާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހެއް ނުވާނެ: ޔާާމީން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ވޮއިސްއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ގަދަބާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހެއް ނުކ...

0 44 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU