ސިޔާސީ

ވެރިން ތިބީ ކޯޅުމެއްގައި، ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވެފައި: ޔާމީން ރަޝީދު

މި ހާލަތުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވެފައިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.މެންބަރު ޔާމީން ވިދާޅުވީ ވެރިން ތިބީ ކޯޅުމެއްގައި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވެފަ...

0 28 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU