ގާތިލުންގެ އަނިޔާވެރިކަން މިވަނީ ހައްދުފަހަނާޅާފައި: އިމްތިޔާޒް

ގާތިލުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަނީ ހައްދުފަހަނާޅާފައި ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އިންތި މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައިވާ ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ޓުވީޓުކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަ...

0 1 day ago