ސިޔާސީ

މެންބަރު ހަސަން ލަތީފްގެ ނުރުހުން މިނިސްޓަރ އިމްރާނަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހުން އޮތް ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މައްސަލަ ބައްލަވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އޮތް ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެމިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.މިނ...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU