ސިޔާސީ

އެމްއާރްއެމް ވަރަށް އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ

މިމަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުށައަަޅާނެކަމަށް އެ ހަރަކާތުން ބުނެފިއެވެ.ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްއާރްއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމް ވަނީ އީދު ބަންދަށްފަހު އެ ޕާޓީ ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފ...

1 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU