ސިޔާސީ

ދިޔާނާސައީދު ސުޕްރީމްކޯޓަށްލާން ޝަރުތު ހަމަވީކިހިނެތްތޯއެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލް އިންސާފުގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ މަތީކޯޓް ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުކަމާއި، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU