ސިޔާސީ

މިދަނޑިވަޅުގައި ބޭނުންވަނީ އިކޮނަމިކް ފޯކާސްޓް ރަނގަޅަށް ކުރަން އެނގޭ ދުރުވިސްނޭ މިނިސްޓަރުން!

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ އަންދާޒާތައް ހެދިފައިހުރީ އެކޮޅުކުޅުންނެވެ. އެއްވެސް އަންދާސާއެއް ދިމަލެއް ނުވިއެވެ. 3، 4 މަސް ގައުމު ލޮކްޑައުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް ވިޔަވާރިތަކާއިއެކު މެދު އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށްވަނީ އަހަރު ދެ އަހަރުން ނޫނީ ސަލާމަތް ނުވެވޭ...

2 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU