ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީނާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މީޑިޔާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަަޅާނަން: ވަކީލުން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މީޑިޔާތަކާއި މެދު ގާނޫނީގޮތުން އެޅެންހުރި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.އެ ޓީމުން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިޔާގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީންގެ އެން...

0 2 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU