ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީން ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އުޅޭގޮތަށް އިދިކޮޅުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން ލަސްވުމުން، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީން ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އުޅޭގޮތަށް ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU