ސިޔާސީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވާ މީހަކު އެބަހުރި، އެއީ ނަޝީދު: ގާސިމް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވާ މީހަކު އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެމީހަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ގާސިމް އެހެން ވިދާޅުވެ ނަޝީދަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައިވަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބައެއް މެމްބަރުން ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް މިރޭ މ...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU