ސިޔާސީ

މެންބަރު ޝިޔާމަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ނައިފަރު ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފި

ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖީލިހުގެ ތަޅުމުގައި އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ނައިފަރުގައި އިހުތިޖާޖެއް ބާއްވައިފިއެވެ.އެގޮތުން މެންބަރު ޝިޔާމަށް ތާއިދުކުރައްވާ ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

0 6 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU