ސިޔާސީ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި އަޅުގަނޑު ވާނީ ބޮޑުވަޒީރަކަށް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް އޮވެއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނަވާނީ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިރޭ ގެނެސްދިން ''އާސްކް ސްޕީކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި އާންމުން ފަރާތަކުން އެމަނިކުފާނަށް ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ނަޝީދު...

0 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU